12-04-2019

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน)

11-04-2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุงาน