เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการตรวจคัดกรองเชิงรุกของ ในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสุ่มพนักงาน 10-20% ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมานั้น
บมจ. สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ได้สุ่มตรวจคัดกรองพนักงานตามจำนวน 118 คน จากทุกแผนก ร่วมกับโรงพยาบาลศุภนิมิตรและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธี Swab-PCR Test เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าผลตรวจของพนักงานทุกคนที่สุ่มตรวจนั้น "ไม่พบเชื้อ" ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ทางบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายทางด้านความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพของพนักงานทุกคนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทางบริษัทของขอบคุณทางพนักงาน หน่วยงานสาธารณสุธที่่เกี่ยวข้อง และทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในครั้งนี้มา ณ ที่นี้

Through proactive screening effort by Department of Disease Control and Department of Labour Protection and Welfare in Ayutthaya province,
Stars Microelectronics (Thailand) PCL had arranged a collaborative effort with Supamitr hospital and Department of Labour Protection and Welfare on 24 June 2021 to screen a total of 118 employees   chosen randomly from all functions for a Swab-PCR test for the novel coranavirus. The result from the laboratory has shown a clear "All Negative"

Stars Microelectroncis will continue to monitor the situation closely and ensure that the safety policy is continuously update for our employees welfare and health until the situation return to normal. We would like to express our gratitutde to our employee, associated health agency and everyone for their kind cooperation during this pandemic.