เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวดและนำสิ่งของใช้ อาหารแห้ง มอบเพื่อให้กำลังใจผู้ประสบภัย ณ.บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพลง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี​