บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าในโครงการ ”มอบน้ำดื่มให้น้องกำพร้าวัดบางเพลิง” อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา