วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ณ สโมสรทหารบก