วันที่ 5 มีนาคม 2564 :
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีและชวนจิตอาสาทำความสะอาดวัด” ณ วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา