เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมประเพณีไทย โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร และเลี้ยงพระถวายเพล