14-12-2021

คณะผู้บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 700,000 บาท สำหรับนำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันราชานุกูล

11-08-2021

Stars Microelectronics (Thailand) PLC updates on the current situation of COVID-19 outbreak in Thailand.

28-06-2021

ผลตรวจของพนักงานทั้งหมด "ไม่พบเชื้อ"
Result of the proactive screening came "All Negative" 

21-04-2021

Mr. Prompong Chaikul, Chairman of the Executive Committee at Stars Microelectronics, talks tackling new technologies, streamlining supply chain management and making a mark on Thailand’s flourishing electronics manufacturing market

05-01-2020

Stars Microelectronics (Thailand) PLC has been actively monitoring the current situation of COVID-19 outbreak in Thailand.

16-10-2020

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรม Team Building ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างเป้าหมายในการทำทำงานร่วมกันได้

07-10-2020

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประจำปี2563ให้กับพนักงาน

16-09-2020

​คุณไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่องค์กรมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

12-04-2019

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน)