23-09-2019

​เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

21-09-2019

​เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000

12-04-2019

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน)

11-04-2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุงาน