17-11-2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW

30-10-2020

​วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประพณีไทยวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียน

16-10-2020

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรม Team Building ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างเป้าหมายในการทำทำงานร่วมกันได้

07-10-2020

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประจำปี2563ให้กับพนักงาน

16-09-2020

​คุณไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่องค์กรมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

14-09-2020

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรม

24-08-2020

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำ”มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน”ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

14-08-2020

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค

31-07-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัย COVID-19” ถวายหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัด

18-06-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุน ตู้ปันสุข ร่วมกับ

05-05-2020

​​บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,008 ขวด

06-03-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ