15-12-2021

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)ประจำปี 2564 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 

15-12-2021

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

14-12-2021

คณะผู้บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 700,000 บาท สำหรับนำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันราชานุกูล

11-08-2021

Stars Microelectronics (Thailand) PLC updates on the current situation of COVID-19 outbreak in Thailand.

30-06-2021

ส่งมอบ “ห้องพยาบาลของหนู”

28-06-2021

ผลตรวจของพนักงานทั้งหมด "ไม่พบเชื้อ"
Result of the proactive screening came "All Negative" 

26-05-2021

ตักบาตรร่วมบุญวันวิสาขบูชา

26-05-2021

SMT ร่วมสู้โควิด -19 บริจาคชุด PPE

26-05-2021

songkran-festival-2021

21-04-2021

Mr. Prompong Chaikul, Chairman of the Executive Committee at Stars Microelectronics, talks tackling new technologies, streamlining supply chain management and making a mark on Thailand’s flourishing electronics manufacturing market

01-04-2021

กิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีและชวนจิตอาสาทำความสะอาดวัด” ณ วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05-01-2020

Stars Microelectronics (Thailand) PLC has been actively monitoring the current situation of COVID-19 outbreak in Thailand.