15-12-2021

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)ประจำปี 2564 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 

15-12-2021

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

30-06-2021

ส่งมอบ “ห้องพยาบาลของหนู”

26-05-2021

ตักบาตรร่วมบุญวันวิสาขบูชา

26-05-2021

SMT ร่วมสู้โควิด -19 บริจาคชุด PPE

26-05-2021

songkran-festival-2021

01-04-2021

กิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคีและชวนจิตอาสาทำความสะอาดวัด” ณ วัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17-11-2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW

30-10-2020

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประพณีไทยวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียน

14-09-2020

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มอบน้ำดื่มให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกิจกรรม

24-08-2020

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำ”มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน”ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

14-08-2020

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากภาค