31-07-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ร่วมบุญเข้าพรรษาต้านภัย COVID-19” ถวายหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัด

18-06-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส รวมใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุน ตู้ปันสุข ร่วมกับ

05-05-2020

​​บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 4,008 ขวด

06-03-2020

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สตาร์ส ปันน้ำใจ สู่วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ

23-09-2019

​เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

21-09-2019

​เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 10,000

11-04-2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุงาน